Ooit op school aangekomen maar voor een leeg lokaal gestaan? Ooit gewerkt met 
telefoonlijsten of sneeuwballen? Die tijd is voorbij. Is de docent ziek? Blijfinbed.nl zorgt ervoor dat leerlingen onmiddelijk per SMS, e-mail en MSN op de hoogte worden gebracht van de absentie. Eenvoudig te bedienen, groot in gemak en geschikt om lekker mee uit te slapen! De eerste pilots voor BlijfinBed.nl worden binnenkort gestart. Geinteresseerd? Stuur een mail naar info@blijfinbed.nl voor meer informatie of download de informatiefolder. BlijfinBed is een product van Studio Projectie Blijfinbed informatiefolder downloaden E-mail ons Blijf jij ook in bed? Studio Projectie Blijfinbed de SMS dienst voor leerlingen!! Blijf jij ook hier liggen?